Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן

יש צ'יפים בחיסונים

כשהתיקשור אמר לי לפני שנה שהעולם עומד לקראת שינוי שלא יחזור ממנו ורבים ימותו ושיהיו חיסונים ושיהיה בהם צ'יפים, נתבקשתי להזהיר את עם ישראל מפני החיסונים והצ'יפים שבהם. זוהי איננה קונספירציה. זוהי האמת. היא מתגלה מעת לעת ברמה יותר גבוהה.
בקרוב נפרסם מקורות נוספים. בקרוב נפיץ ריכוז של מדענים, רופאים וחוקרים מכל רחבי העולם שמסבירים מהם הצ'יפים בחיסונים
ומה יכולתם. בנוסף, בקרוב נוציא תיקשור חדש בעזרת ה'