Facebook
האדם כלוא בבית הסוהר הכי נוראי בעולם וכמעט שאין לו אפשרות לצאת ממנו. בית הסוהר הזה הוא בלתי נראה. בית הסוהר הזה הוא האופי שלו.
האופי של האדם יכול להוביל את האדם לאושר ולשמחה או לעצבות, מרה שחורה ואבדון. מי שיש בו תכונות נפש רעות, לא די בזאת שאנשים מתרחקים ממנו ואנשים סולדים ממנו, אלא גם הוא עשוי להפסיד ממון, זוגיות, את בריאותו וכל דבר טוב שבעולם. וכן להיפך, האדם השלם בתכונות נפשו יהיה מאושר, אנשים אוהבים להיות בסביבתו, וחי חיי אושר ושלווה ונכנס לגן העדן כאן בעודו בחיים.
בקורס יציאה מעבדות לחירות, נלמד את כל תכונות האופי שלנו, נלמד על כל תכונה בנפרד, נלמד את הצד השלילי שלה ואת הצד החיובי שלה, נבהיר ונאיר על כל תכונה כיצד להטמיע אותה בנפשנו כדי לחיות חיים טובים, בריאים ומאוזנים.
מכיוון שכל המחלות הן פסיכוסומטיות, מי שיישם את החכמה בקורס הזה יזכה לבריאות ולראות אור הן בפן הפיזי, הן בשלום עם הסביבה והזולת והן בשלום עם עצמו. הקורס הזה בעל סגולות אמת וחזקות להפוך אתכם להיות אנשים מאושרים. אנשים עקומים שנפשם חולה עליהם עשויה להיות להם בעיה לסבול את הדברים הנאמרים כאן - מכיוון שהקורס הזה שולח אצבע מאשימה לאדם עצמו על כל מה שהוא עובר בעולם הזה הן לטוב והן לרע.

קורס יציאה מעבדות לחירות

כאשר האדם מתחרט על מעשיו הרעים, מה שנקרא בשפה החרדית חוזר בתשובה
הוא עוקר את האנרגיה הישנה כאילו מעולם לא התרחשה
 
יש בעולם קארמה - מה שהאדם חושב זה מה שיחשבו עליו
מה שהאדם עושה זה מה שיעשו לו
מה שהאדם מדבר טוב או רע על אחרים זה מה שידברו עליו
 
זה חוק הקארמה - החוק הזה כתוב בחכמת הקבלה וכתוב בחכמת הפיזיקה הקוונטית לכאורה
שדומה מושך דומה. העולם בנוי אנרגטית כך בדיוק!
 
אומר הרמב"ם שכשהתשובה מתקבלת בשמיים, מה שהיה נעקר כלא היה
אבל בשלושה תנאים:
1. שיתוודה בפה מלא על כל מחשבה דיבור ומעשה שאינם נקיים
2. שיתחרט חרטה גמורה על כל אותן מחשבות דיבורים ומעשים
ממשיך הרמב"ם ואומר שאותה החרטה צריכה להיות כל כך עמוקה עד שיעיד עליו הבורא שאם היה חוזר אחורה בזמן - לא היה עושה זאת. זאת חרטה אמיתית!
ו...3. שיקבל על עצמו לעתיד לא לעשות זאת לעולם יותר.
כאן יש משהו מעניין - לא אומר הרמב"ם שצריך שהבורא יעיד עליו שזה לא יקרה שוב, כי אפילו אם האדם באמת מתחרט בלב שלם עכשיו! הקארמה מתנקה עכשיו והאדם לא יחטוף ממנה!
 
זה מדהים! כח החרטה!
הבורא רואה שתחזור לעשות את אותם מעשים - תחזור לחשוב רע, תחזור לדבר רע עוד עשרים שנים..אבל זה לא משנה. מסתכלים על החרטה האמיתית שלך.
 
על זה אומר הפסוק: לב נשבר ונדכה..אלוקים לא תבזה. אלוקים לא בז למי שמתחרט עכשיו.
ההילה מתנקה! הקארמה בטלה! 
אומרת חכמת הקבלה: מידה כנגד מידה אינה בטלה! כלומר מה שהאדם חושב מדבר ועושה זה יחזור אליו באותה מידה! אבל אם האדם חוזר בתשובה: כלומר מתחרט!
אבל באמת: זה מנקה הכל...מצחצח אותך כאילו מעולם לא עשית.
 
רוצים לשמוע מהי גדולה תכונת החרטה?
לא רק שזה מוחק לך את הרע שעשית? את הרע שדיברת! את המחשבה הנוראית שחשבת!
אלא זה גם הופך למצווה! כאילו עשית באותו הרגע את ההיפך!
למה? כי על פי הפיזיקה הקוונטית - אין עבר אין הווה ואין עתיד.
ואם עכשיו אתה מתחרט באמת - אז באותו הרגע שעשית מעשה רע-היית עושה באמת מעשה טוב. את ההיפך! ולכן נחשב לך בשמיים שעשית מעשה טוב!
 
מדהים!
כח התשובה. כח החרטה!
 
יבוא אדם ויגיד....יופי אני אהיה רשע, ויום אחד לפני שהקארמה תחזור אלי אני אחזור בתשובה ואתחרט.
אז שני דברים יש לי לומר לכם:
1. הבורא לא יתן לזה לקרות. מה הכוונה? הקארמה! הנשמה שלך לא תאפשר לך
2. החרטה העתידה לעולם לא תהיה אמיתית. כי את האמת הפנימית שלך אתה לא יכול לשקר לעולם.
 
שורש כל הרע שבעולם זה אנשים שאינם כנים עם עצמם. כשאנשים מתחילים להיות כנים עם עצמם. כאן מתחילה התשובה בעצם. האם אני נקי? האם אני ישר? האם אני מונע מאגו? האם אני צבוע? האם החיים שלי אמיתיים בכלל?
תענה בכנות לעצמך. וכנות היא שורש להצלחה בחיים!
 
למה אנשים צריכים להתחרט? מאיפה נובע שורש החרטה? מחוסר כנות פנימית עם עצמך!
הרי כל אדם יודע מתי הוא לא נקי בתוכו עמוק עמוק. אם מכניסים אדם לטראנס היפנוטי, הוא יודע להגיד בדיוק את האמת המוחלטת!
למה? כי תת המודע אמרתי לכם באחד הסרטונים, הוא הנשמה. העולם הזה בנוי משני חלקים אחד על השני. מודע שהוא היצר הרע והאגו, ותת המודע ששם שוכנת הנשמה. בתת המודע יושבים הזכרונות של הגלגולים הקודמים ושם חבויה האמת.
כאשר האדם נמצא בתהליך פנימי עמוק עם עצמו והוא עושה חשבון נפש עם עצמו. תת המודע עובר לשליטה, ולא נותן למודע להוביל אותו.
כשאנחנו חיים בעולם הזה, המודע מוביל אותנו. העולם הזה הוא שקרן. אנשים צבועים, רמאים, שקרנים מובילים את העולם והאמת מוסתרת. אנשים מוסתים להתנהג ולהיות באגו הרע שלהם בגלל שנראה להם שזאת המתכונת להצלחה בחיים!
ופה אנשים מתחילים לזייף. מזייפים מערכות יחסים עם שכנים, עם בני זוג, עם חברים. כשהקשרים שלנו מהולים באינטרסים, כשהמעשים הדיבורים והמחשבות שלנו אינן נקיות ומהולות באגו שאינו נכון, פה צריך חרטה. כי הזיוף הלא נקי הזה שיוצא מהנשמה - הוא צליל מזוייף. הצליל הזה מנוגן לעולם ממך - יוצא ממך החוצה צליל מזוייף. הצליל הזה חוזר כזיוף מהיקום. ובאופן אוטומטי העולם ינגן את הניגון הפרטי שלך. אם אתה עושה חשבון נפש עם עצמך ומסדר את הזיוף - אתה תהיה מאושר, נקי עם עצמך. לפעמים לסדר זיוף מצריך להרוס הכל ולהתחיל הכל מהתחלה כי כל מה שבנית היה מזוייף וצריך לעקור את הכל. זאת הסיבה לסבל, כי האדם מפסיד כל מה שבנה לפעמים. בגלל זה יש אנשים שחוזרים בתשובה ואתם רואים אותם סובלים, כי הם מתנקים מהזיוף הקודם שלהם.
אבל אם האדם יחזיק מעמד הוא יבנה עתיד חדש טוב יותר, מאושר יותר. תצא ממנו מנגינת האמת שלו.
יש אנשים שכל החיים שלהם לא מתחרטים על מעשיהם דיבורים ומחשבותיהם הרעות, הם יכולים להיראות כאנשים טובים וישרים. יש הרבה אנשי אור בימינו שהם חושך מוחלט עד כדי כך שאי אפשר לעלות עליהם אפילו.
האנשים האלה מרמים את כולם, חלקם אפילו מוכרים קורסים להפצת האור, חלקם אנשים מדהימים שכולם מעריצים אותם אבל הם חיים חיי שקר ומוליכים שולל את עצמם ואת האחרים שהולכים איתם.
אנשים כאלה הם סובלים הכי הרבה, כי כדי לחזור בתשובה לפעמים הם צריכים לעקור את הכל ולהודות שהם בחושך וזה בלתי נסבל כל כך עד שהם ממשיכים בדרכיהם הרעה כל חייהם.
 
אנשים שלא מתחרטים וממשיכים להיות באגו הרע - אתם יודעים מתי הם מתחרטים?
בדקה האחרונה לפני המוות!!!!
כי בסוף האדם מסתכל לאחור. אתם יודעים כמה נזק נפשי יכול להיות לאדם רגע לפני המוות כשהוא מבין שהוא פספס את המהות של החיים.
פספס את עצמו בשביל תאוות שגם ככה לא היה משיג לעולם!?
הכסף - יישאר לאחרים
השרירים שבנית - יירקבו בקבר
לא משנה מה ניסית להשיג וזייפת את התדר בשביל להשיג אותו - זה זיוף ונשאר הזיוף ברגע האחרון של המוות.
כי מה שהשגת הוא חומרי, הוא לא נשאר איתך. הוא נשאר מאחור. אתה תיקח איתך לקבר רק את התודעה שלך.
אם היית איש אמת כל חייך! אתה תרגיש את זה בזיקנה ותהיה זקן מאושר.
אם חיית בזיוף כל חייך אבל אפילו בחלק קטן בחייך שהוביל אותך היה שקר - תחושת ההחמצה והחרטה יהיו גיהנום!
התודעה שלך תצא מהגוף, אתה תישאר נשמה בעלת תודעה של פספוס ואתה תהיה בגהינום עם עצמך.
גיהנום מעולם לא היה מקום ששורפים בו נשמות עם איזה שד עם קלשון. אלא הכוונה לפי חכמת הקבלה היא שהתודעה, כלומר הנשמה
נשרפת מבפנים על זה שהיא פספסה את החיים ואז כשהיא מגיעה למצב של חרטה עמוקה, היא חוזרת בגלגול עם שיעורים קשים.
אדם שהיה באגו ואהב כסף והבין שפספס את מהות החיים - ייוולד בעוני קשה כדי להעריך את החיים בלי הכסף.
אדם שגנב - יחזור בגלגול עד שיגנבו ממנו ויסבול מזה כדי שיבין את ערך האדם והרכוש שלו
אדם שרצח - יירצח כדי שלהבא יעריך את החיים של אחרים כי הוא יבין כמה זה נוראי לרצוח
וכן הלאה...גיהנום הוא מקום שבו התודעה או הנשמה איך שלא תקראו לזה מבינה שהיא פספסה את מהות החיים
וכל מה שנשאר לה זה לסבול עד שהיא תתחרט ותקבע לעצמה שיעורים. תשפוט את עצמה ותחזור בגלגול ותסבול עד שהיא תתוקן
כדי להיכנס לגן העדן. מה זה גן העדן? המקום שבו התודעה היא גבוהה והאדם נקי ישר וטוב ויכול לחיות לנצח בתודעת אחדות. זה בגדול.
זה לא שיעור על גן עדן וגיהנום. כבר הסברתי ולימדתי אתכם אפשר להיכנס ליוטיוב לצפות בזה.
 
בכל אופן, מה שאני מנסה להסביר ולומר הוא שאנשים נכנסים לגיהנום לפני שהם מתים. עצם ההבנה שהם מסתכלים לאחור ופספסו את החיים, זאת תחושת ההחמצה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם, ואז הוא נשאר במהות שלו וזה גיהנום שכולם מדברים עליו
 
יש זקנים שהם שמחים ומאושרים ויש מדוכאים. למה?
כי יש מי שחי את מהות החיים ויש מי שפספס אותם.
רק בזיקנה מבינים את מהות החיים. להיות בהויה. להיות מאושר, ישר וטוב!
 
יש לי קורס חדש שאני יוצא איתו לאור העולם, שנקרא קורס הויה. בקורס הזה האנשים יבינו מי הם באמת ומה הם צריכים לעשות כאן על פני כדור הארץ
כדי להיות מאושרים. לחיות בהויה. לחיות בייעוד. להיות אנשי האמת. להיות אנשי אור. למלא את החיים בתוכן אמת.
להיות מאושרים. לחיות בהויה. זה קורס הויה במלוא עוצמתו.
 
לסיכום:
תעשו חשבון נפש אמיתי כל יום.
אל תזייפו! תהיו נאמנים לעצמכם. תשפטו את עצמכם ממקום טהור. תהיו כנים עם עצמכם.
תתחרטו עכשיו, אל תחכו ואל תפספסו את החיים.
אני מזמין אתכם להיות בייעוד שלכם. להגיע לכנס הויה שיתקיים בקרוב.
חרטה - מילה קטנה - משמעות ההוויה של עצמכם! לחזור בתשובה זה לחזור לעצמכם!
תשובה לשון לשוב. ולחזור זה גם לשוב.
פירוש המילים לחזור בתשובה זה לחזור לעצמך. לשוב פעמיים. בכנות!
תהיו אתם. תהיו נקיים. עזבו אתכם ממה שאתם רואים בחוץ. תעשו חשבון נפש!
תתחרטו. ואם אתם נקיים ולא מצאתם כלום...תבדקו אם המעשים הטובים שלכם הם נטו נקיים. קו נקי. אלטרואיסטיות לשמה.
וכך תצלחו את העולם ואת הייעוד שלכם על פני כדור הארץ
 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת