Facebook

 

אופן ההגייה
האות ט' הראשונה המופיעה בתורה היא במילה טוב שנאמר וירא אלוקים כי טוב.
לכן האות ט' מבטאת את ההטבה. 
אלוקים הוא נצחי והוא ברא את הטוב. לכן הטוב שהאלוקים רוצה עבור בני האדם הוא טוב נצחי, כי טוב זמני אינו טוב אמיתי. כאשר אנו בני האדם נסיים את הגלגולים שלנו בעולם - אנו נגיע לעולם שנקרא עולם הבא שהוא עולם הנצח וגם נקרא עולם שכולו טוב.
כל אדם זוכה ליהנות בעולם הבא הנצחי לפי מעשיו. ככל שאדם היה בעולם הזה טוב יותר כך גם בעולם הבא הוא יהנה מעולם הבא טוב יותר. 
העולם הזה נקרא עולם מלשון העלם. כי האלוקים נעלם בתוכו. יש אנשים שאומרים שאין אלוקים ויש אנשים שאומרים שיש אלוקים. בעולם הזה יש בחירה לאדם אם לעשות טוב ואם לעשות רע. 
כאשר אדם רובו מעשים טובים וקצת מעשים רעים - האלוקים שולח לו ייסורים כדי לנקות אותו מהמעשים הרעים. מעשה רע גורם לאדם גאווה בתוך ליבו. האלוקים מלמד אותנו שבעולם הבא יזכו לו רק אנשים ללא גאווה. ולכן כאשר אדם חוטא במעשה רע - הוא נדבק במידת הגאווה - האלוקים בטובו רוצה להעניק לאדם טוב נצחי שהוא העולם הבא ולכן מי שרובו צדיק, כלומר רוב מעשיו טובים ויש בו מעט מעשים רעים וגאווה האלוקים מייסר אותו כדי להשפיל אותו ממידת הגאווה כדי לזכות אותו בטוב נצחי.

אדם שרובו מעשים רעים, כגון: לשון הרע, רכילות, שנאה, קנאה, תחרות וכו'...הוא למעשה מעיד במעשיו שאינו מעוניין בעולם הנצח אלא דבק ברצון להיות כאן ועכשיו ולכן האלוקים נותן לאדם כזה את המעשים הטובים שלו כאן בעולם הזה כדי שבעולם הבא לא יישאר מה לתת לו ולא ייכנס לעולם הבא הנצחי והטוב.

האלוקים אינו שוכח שום מעשה טוב של שום אדם בשום פרק זמן, ולכן הרשע טוב לו בעולם הזה, הצדיק טוב לו בעולם הבא.

כאשר אדם מבצע פעולה בין טובה ובין רעה - הפעולה עולה למעלה וחוזרת למטה בתור תגמול או עונש.

לדוגמא אדם שמדבר לשון הרע על מישהו אחר - סופו שידברו נגדו לשון הרע כי הוא העלה משהו לשמים וזה חוזר אליו. בשפה החילונית קוראים לזה קארמה.
אדם שעושה עין הרע במישהו אחר - המעשה חוזר אליו על ידי כך שהוא נהיה קנאי ועצם העובדה שאדם קנאי זה פוגע בו כי לקנא יש בזה סוג של סבל.
וזה סוד האות ט' - היא נראית כמו עיגול שבסוף יורד למטה כי המעשה עולה למעלה חוזר למטה לאדם.
לכן המילים טהרה וטומאה מתחילות באות ט', כי האדם יכול להעלות שפע של טומאה או של טהרה לפי מעשיו וחוזרת אליו טומאה או טהרה.
הפסוק מעפר באת ואל עפר תשוב זה גם בסוד האות ט' שהיא אות המחזוריות מעשה חוזר על עצמו. ולכן טיט שהוא מבטא את החומר מאותיות ט'.
צורת האות
ט' נראית כמו עיגול שלא מסתיים אלא יורד למטה כדי לרמוז שמי שלא זוכה לתקן חוזר בגלגול שוב . האות ט' דומה לאות פ' - אלא שהאות ט' סגורה וכדי לצאת ממנה צריך לטפס לעומת האות פ' שהיא פתוחה וניתן לצאת ממנה - לכן סוד האות פ' היא הפתיחות ונרחיב על זה בהמשך.
חוק שימור האנרגיה מלמד אותנו שאין שום חומר ושום אנרגיה הולכים לאיבוד אלא החומר רק משנה צורה - זה גם סוד האות ט' שרומז על הגלגולים שאדם שמת יחזור בגלגול והוא לא הולך לאיבוד ולכן הט' לא נסגרת אלא יורדת חזרה למטה.

הנחש ביהדות הוא סמל לשטן - הוא זה שגרם לחטא הראשון של אדם וחווה. לרמוז לך שאדם חוזר בגלגול אם הוא חוטא בלבד.

ובגלל שכל העולם הוא למעשה חוזר על עצמו - כך גם השטן המחטיא את האדם הוא זה שהורג אותו כמו שכתוב שהשטן הוא מלאך המוות. הוא זה שגורם לאדם לחטוא הוא זה שגורם לו למות.
מצד שני, בזכות היכולת לעבור עבירות ובזכות התאווה לעבור עבירות - מי ששומר על עצמו ממעשים רעים / עבירות דווקא הוא מתעלה כמו שכתוב: "והביט אל נחש הנחושת וחי". שדווקא בזכות השמירה מהעבירה האדם מתעלה על עצמו ונטהר. 

לכן בלוח העברי יום ט' לדוגמא 9 באב הוא יום ששולט בו השטן. מצד שני המשיח אמור להיוולד ביום הזה. 
נחש בגימטריה משיח. כי תמיד בכל מקום כנגד הטומאה יש טהרה.
וזה כח האות ט' מצד אחד טומאה מצד שני טהרה.
אם נופלים בעבירה הרי זה טומאה וייסורין וחזרה בגלגול. מצד שני אם עומדים בפיתוח זוכים לטהרה ולהתעלות לעולם הבא לנצח
ערכה המספרי
ט מייצג הערך הגימטרי של האות ט' היא כמו הצ' - תשע מול תשעים. כי מי שעושה ט' (מעשים טובים) נקרא צדיק.
הספרה תשע היא גם האות האחרונה במספרים היחידים כי אחריה התשע מגיע המספר עשר שהוא למעשה גלגל שחוזר על עצמו. המעשה עולה למעלה ויורד בחזרה למטה כמו גלגל. לכן ט' מייצגת את ה9 שהוא למעשה הרמז לחזרה בגלגול או להיכנס לעולם הבא. אם אדם סיים את מעשיו והוא נקי וטהור הוא מגיע לאות י' שהיא האות הרוחנית של העולם הבא. או שהוא חוזר בגלגול כי הוא השתמש בכח הט' לטומאה וצריך לחזור ולתקן.
האות ט' היא אות נדירה - בספר תורה כותבים אותה עם כתר וזה בגלל שמי שעומד בפיתויים של מעשים רעים זוכה לכתר. ומילים מאוד קיצוניות מתחילות באות ט', כגון טוב, טומאה, טהרה, טביעה, טעות וכו'...

 
מי שהשם שלו מתחיל באות ט' עלול ליפול בהתנשאות כלפי הזולת כי הוא יודע שהוא חזק מאוד בתוך תוכו. טמונים בו כוחות ענקיים להיות טוב יותר משאר בני האדם. אך מכיוון שכח הטוב לב טמון בו הוא עלול להיות גאוותן. גם מאותה סיבה שהאות ט' גימטריה 9 שהיא הכי גבוהה במספרים היחידים. 
כך שכח הט' היא להפוך את האדם הזה להיות טוב קיצוני או מצד שני גאוותן קיצוני ועליו להיזהר מאוד.

סוד האות ט

 

 
התורה מלמדת אותנו שהעולם נברא באותיות. כולנו מורכבים מאותיות. הכל מורכב מאותיות. בכל אות יש כוח רוחני שדרכו כל דבר בעולם מקבל חיות. כל אות היא בעלת כח אחר ובצירוף האותיות (מילה) נוצר למעשה כח המחובר מחלקי כוחות שטמונים בסוד האותיות. בכל מאמר נלמד על כל אות מהו הכוח הטמון בה ומשלוש זוויות: 1. הערך הגימטרי של האות  2. צורת האות  3. צורת הגיית האות

אריאל ראובן גוז'רברג
 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת