Facebook
אופן ההגייה
האות פ היא כח הפתיחה, הפתח החיצוני.
שפת המדרכה הוא המקום המסיים את הכביש וממנו מתחילה המדרכה ולהיפך.
שפת הים הוא המקום שבו מסתיים הים ומתחילה היבשה ולהיפך.
השפתיים - הן המקום שבו מסתיימות המחשבות ומתחיל הדיבור.
השפתיים יוצרות פה כמו האות פ'. כלומר הפתח שממנו יוצאות המחשבות כדיבור.
המילה הראשונה שמופיעה בה האות פ' היא במילה פני, שנאמר: ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה כך מכיוון שזוהי מהות האות - החלק החיצוני - הפנים.
לכן גם מילים המביעות פתיחה מתחילות באות פ' כגון: פתיחה, פצירה, פיצוץ, פעירה, פענוח, פתרון, פדיון, פילוג, פרידה, פטר, פשיטה ועוד...

 
צורת האות
האות פ' נראית כמו חדר מרובע עם דלת פתוחה או כמו פני אדם עם פה פתוח - כסמל האות.
האות פ' מורכבת מהאותיות כ' + י' ויש לנו בזה 4 פירושים לפי הפרד"ס.
פשט: הכ' היא אות הכיפוף שבאמצעות הכיפוף נוצרת צורה, האות י' שבתוכה מבטאת את הרוחניות שבתוך האות כ', כלומר: בזכות כיפוף השפתיים יוצא הדיבור הרוחני והצורה היוצאת היא המילים.
רמז: הכ' הכפופה מסמלת את האדם הכפוף לפני בוראו ובזכות הכיפוף הוא זוכה לאור רוחני מסוד האות י' ובכך נוצר הפה הקדוש שהאדם יכול לברך.
דרש: האות פ' מול האות ף' סופית, היא כמו פה פתוח לעומת פה סגור, לרמוז לך שלפעמים האדם צריך לסגור את הפה ולפעמים לפתוח את הפה. ובאמת הפה הפתוח נראה כמו ף' סופית.
סוד: אומרים לאדם תפתח את הפה ותתפלל לבורא לשפע, כלומר: תפתח את האות פ' ותוציא את הי' בפנים. הי' היא הרוחניות והשפע האלוקי. כשנפתח הפה יש י' בפנים. תתפלל לשפע ותקבל שפע.


 
ערכה המספרי
הערך הגימטרי של האות פ' הוא 80 והוא המקביל ל8 כלומר ח'.
ישנו פסוק ימי שנותנו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, כלומר: כדי להגיע לגיל 80 צריך להיות בעל גבורה ובאמת כח הפריצה מצריך גבורה.

ישנן אותיות הנקראות בגד כפרת = אלו אותיות שיש להן כפילות, כמו פ' דגושה מול פ' רפויה.
הפ' הדגושה מעידה על חוזק ויופי חיצוני, לעומת הפ' הרפויה המעידה על הכיעור, עדינות והחולשה.
לאות פ' יש גם פ' סופית, לרמוז לך שלפעמים האדם צריך לפתוח את פיו ולפעמים לסגור אותו ולהקשיב לחכם ממנו.

ראו מספר מילים ואת פירושן:
פ' היא אות הפריצה והאות ל' האות השואפת גבוה ולכן נבין כעת את המילים פיל, פלא, נפיל (ענק)
פ' אות הפריצה ושין אות הכתישה והשינוי לרוחב, ולכן נבין כעת את המילים פשה הנגע - כלומר התרחב הנגע, ופשו פרשיו, כלומר התרחבו
פ' היא אות הפריצה ובצירוף האות ק' או ד' שהן אותיות הקטיעה וההפרדה, לכן נבין מילים כמו: פד, הפרדה, פסיקה, פריקה, הפרדה, הפרה, הפסד.
פ' היא אות הפריצה ובצירוף האות צ' שהיא האות המסמלת שלמות לכן נקבל פריצת השלם כלומר פתיחת השלם ולכן נבין מילים כגון: פיצוח, פיצוץ, פיצול, פריצה.
מדהים נכון?

מי שהשם שלו מתחיל באות פ' ניחן ביכולת לפרוץ קדימה, ובעל כח וגבורה, מסוגל להיות נדיב גדול ולהיות מרשים ביותר בהישגיו.
מצד שני האדם הזה עלול לפרוץ למקומות לא נכונים לו ולנסות בכח לפרוץ גבולות שאסורים.

סוד האות פ

התורה מלמדת אותנו שהעולם נברא באותיות. כולנו מורכבים מאותיות. הכל מורכב מאותיות. בכל אות יש כוח רוחני שדרכו כל דבר בעולם מקבל חיות. כל אות היא בעלת כח אחר ובצירוף האותיות (מילה) נוצר למעשה כח המחובר מחלקי כוחות שטמונים בסוד האותיות. בכל מאמר נלמד על כל אות מהו הכוח הטמון בה ומשלוש זוויות: 1. הערך הגימטרי של האות  2. צורת האות  3. צורת הגיית האות

אריאל ראובן גוז'רברג
 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת