Facebook
האות צ' מסמלת את הציד והצידקות. שתיהן יחד מסמלות את השלם.
מי שצד צד על מנת לשלוט בציד שלו, והצדיק שולט ביצרו. כך שהצ' סמל השלמות.
לכן המילה הראשונה המופיעה בתורה באות צ' היא המילה בצלמנו - כי זוהי מטרת האדם להיות שלם במעשיו ולהידמות לבוראו על ידי דיבורים מחשבות ומעשים טובים.

לאות לא קוראים צדיק, אלא צדי. וזה ההסבר: שאותו אדם בוחר בצד הי'. בצד הרוחניות באופן שלם.
המילה צדיק היא למעשה אדם שבחר ברוחניות באופן שלם ולכן הוא קרוב לק' שהיא אות הקדושה. כלומר הוא בדרך בדרגה להיות קדוש.

אגב, המילה צדקה היא משורש המילה צדק כי באמת נותן הצדקה לא עושה מעשה לפנים משורת הדין, אלא מתנהג על פי צדק כי על פי האמת האלוקים נתן לך את היכולת לתת מעבר למה שאתה צריך כדי להעניק לעניים וזה שורש הצדק, כמו שאמר דוד המלך בפסוק כי ממך הכל ומידך נתנו לך.

וכמובן השלם היחיד הוא האלוקים, ולכן האות צ' גם מרמזת על צדיקו של עולם.
 
צורת האות צ'

האות צ' מורכבת מאות נון כפופה המסמלת את הענו והאות י' רוכבת מעליה - הסיבה והסמל הן שמי שהוא ענו ובעל מידות טובות זה לא מספיק כדי להיות צדיק, אלא גם צריך להשליט את הרוחניות ולקיים מצוות שבין אדם למקום כגון הנחת תפילין שמירת שבת וכו'...ומי שעושה כן אז הוא האות צ' כלומר צדיק.

הערך הגימטרי של האות צ'
הערך הגימטרי של האות צ' היא 90 שהיא פי עשר מהאות ט' ששווה 9. 
האות ט' היא אות ההטבה - האות שנותנת אור חוזר טוב לטובים ורע לרעים. זו אות המחזוריות, וזה בדיוק מה שיש לצדיק - מי שהוא צדיק הוא למעשה מקבל אור חוזר מהאות ט' שלו ואת ההטבה לחיי העולם הבא לנצח.

 
לאות צ' יש ץ' סופית, וכפי שלמדנו המון פעמים בעבר כל אות סופית מסמלת את חיי הנצח, כלומר את ההשלכה לעתיד לבוא של אותה האות.
ובאות צ' פשוט מאוד: מי שהוא כמו האות צ' שהוא כפוף וענו והאות י' רוכבת עליו כפי שלמדנו והוא צדיק, לעתיד לבוא הוא יעמוד זקוף ואיתן כמו האות הסופית שלו.

הץ' סופית נראית כמו שני ראשים שמתחברים במקום אחד ויורדים כלפי מטה, וזה רמז למשפט הצדק שעושה האלוקים שיש לפניו שני עניינים לשפוט והאלוקים מחליט החלטה לפי הצדק ומוריד את הקו כלפי מטה כשפע לעולם הזה לאותו האדם שנשפט.

ובאמת במילים שיש להן צ' סופית, הן מסמלות הפיכת משהו לשלם, כגון: כיווץ, קיבוץ, ביוץ. גם המילים צר, צום, צימוק, צמצום וכו'..מסמלות את השלם. תחשבו קצת לבד ותבינו :)

האות צ' מסמלת את השלם ובולט בשלמותו, לכן המילים צמח צריח צרחה פותחות באות צ' כי הן בולטות ועולות.

כשהאות צ' מגיעה במילה פעמיים היא מסמלת הלוך ושוב של בליטה כגון בצבוץ, נצנוץ צפצוף צרצור ציוץ שזה צליל חד שחוזר על עצמו


כשהאותיות פ' וצ' מתחברות הן מסמלות פתיחה / פירוק של שלם, ולכן נבין את המילים פריצה, פיצוח, פציה, פיצול, פיצוץ.
כשהאותיות.

מי שהשם שלו מתחיל באות צ'יש לו יכולת נפלאה להיות צדיק וישר בטבע שלו יותר מאדם אחר. יש לו אופי של צייד שמסוגל לשלוט בדחפים הפנימיים שלו. הצד השלילי של האות היא הצביעות,  - אדם כזה עלול להיראות צדיק מבחוץ אבל רקוב מבפנים. חשוב לו שיחשבו שהוא צדיק אבל זו רק צביעות. אדם כזה בעל נטייה להיות שתלטן ולרצות לשלוט באנשים ועלול לנטות לגאווה ורצון לשלוט באחרים.

בקרוב מאוד מאוד אני אלמד אתכם משהו מדהים: האותיות כשנבראו דיברו עם אלוקים ועל השיחה שלהן שהיא מרתקת בפני עצמה נלמד ממש בקרוב...בלי נדר.

סוד האות צ

התורה מלמדת אותנו שהעולם נברא באותיות. כולנו מורכבים מאותיות. הכל מורכב מאותיות. בכל אות יש כוח רוחני שדרכו כל דבר בעולם מקבל חיות. כל אות היא בעלת כח אחר ובצירוף האותיות (מילה) נוצר למעשה כח המחובר מחלקי כוחות שטמונים בסוד האותיות. בכל מאמר נלמד על כל אות מהו הכוח הטמון בה ומשלוש זוויות: 1. הערך הגימטרי של האות  2. צורת האות  3. צורת הגיית האות

אריאל ראובן גוז'רברג
 
 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת