Facebook


מבוא
עובדה מפורסמת היא כי ישנן "תגליות" מדעיות רבות אשר אינן אלא זחילה של המדע בפיגור רב אחר הגלוי והידוע לחכמי הקבלה - מאז מתן תורה במעמד הר סיני למשה רבינו שכל הדתות בעולם מסכימות שמתן תורה מאת הבורא באמת התקיים.

אותה תורה מופלאה תורגמה לכל השפות בעולם וכל אחד נתן אינטרפטציה אישית משלו, כשלמעשה כל התורות הן אחת.
יש דתות שטוענות שהתורה הוחלפה בתורה אחרת לעם אחר.

בכל אופן, מי שמכיר אותי יודע שמבחינתי אין דתות, אלא יש תורה שניתנה לכל בני האדם בעולם ויש מושג שנקרא ישראל. כל אדם יכול להיות ישראל אם יסכים להיות כפוף לתורה של הבורא.
אין הבדל בין בני האדם. כולם שווים בעיני הבורא. זה מגוחך לחשוב שיש אנשים עילאיים ויש אנשים פחותים.

מה שכן יש, זה אנשים שרוצים ומוכנים לעשות את מצוות התורה ולהיות כפופים ולעשות רצונו השלם בבחינת נעשה ונשמע ויש אנשים שלא מוכנים ויש בהם אגו שהם יותר טובים מאחרים.

ישראל זה ישר-אל. זה כל אדם שמוכן לשבור את האגו של עצמו ולעשות רצון בוראו.
ואין אושר גדול מזה.

בשיעורים הקודמים דיברנו על תגליות מדעיות של הפיזיקה הקוונטית.
לפני שנדבר על אותן תגליות. אני רוצה לחזור איתכם קצת אחורה בזמן ולדבר איתכם בקצרה על תגליות מדעיות רגילות שחכמת הקבלה כבר ידעה - אני עושה עבורכם זאת כדי שכשנראה לכם כיצד חכמת הקבלה דיברה מעט על הפיזיקה הקוונטית שלא תהיו מופתעים.

אני רץ איתכם על מחקרים של מחקרים ועל כל מחקר אני יכול לעשות הרצאה שלמה בת שעה.
אבל אני מביא לכם סידרה של מסקנות כי אני משתדל לתמצת ולרוץ עם החומר.


מתחילים- אתם בוודאי יודעים שלאחר שהירח מלא ולאחר יום הוא מתחיל להתמעט במשך חודש ואז הוא שוב מלא.
הגמרא נותנת לנו כלל ברזל שירח לא עובר ממלא למלא פחות מ29.5 ימים שני שלישי שעה ועוד שבעים ושלושה חלקי שעה.

בלי לבלבל לכם את המח עם חישובים. מסקנת הגמרא היא שירח עובר ממצב מלא וחוזר למצב מלא לא פחות מ29 ימים נקודה ועוד חצי יום ועוד 3059 שעות ושניות.

והיום המדע באמצעות טלסקופים אומרים את אותו הזמן פחות משני חלקיקי השניה.

שוב: ההפרש שבין התורה שניתנה בהר סיני של משה רבינו ובין המדע של ימינו באמצעות טלסקופים הוא שני חלקיקי השניה.
ברור לכם שאני יודע שמי שטועה זה המדע ולא משה רבינו כי הוא הביא את הידע הזה ממי שברא את העולם ולא ממי שהמציאו את הטלסקופים ובטח בעוד כמה שנים הם ימציאו טלסקופ יותר משוכלל שיאמת את דברי התורה.

בכל אופן, מה שאני מנסה לומר הוא שבזמנו אין סיכוי להגיע לדיוק כזה והנה...
 
במסכת ראש השנה דף כה עמוד א׳ כתוב שירח אף פעם לא יעבור ממלא למלא"פעם אחת נתקשרו השמים בעבים, ונראית דמות לבנה בעשרים ותשעה לחדש. כסבורים העם לומר ראש חדש (הוא) וכו'. אמר להם רבן גמליאל, כך מקובלני מבית אבי אבא: אין חידושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה (-שתים עשרה שעות), ושני שלישי שעה, ושבעים ושלשה חלקים2". 
ובכן, רבן גמליאל מעיד שקיבל בתורה שבעל פה מדורות קודמים שבשושלת נשיאי ישראל (אשר קיבלו מאבותיהם והם מאבותיהם עד מתן תורה) כי אורך חידושה של הלבנה הוא: עשרים ותשעה יום ומחצה, ושני שלישי שעה, ושבעים ושלשה חלקים, בדיוק.
עתה נתבונן: 
סיכום החישוב לפי התורה:
29.5 יממות + 2/3 שעה + 73 חלקי שעה 
א. 2/3 שעה = 720 חלקים (שהרי בשעה אלף ושמונים חלקים. אין הכוונה לדקות, כי אם לחלוקה קדומה יותר שבה כל שעה מתחלקת לאלף ושמונים חלקים. חלוקה שניתנת לחלוקה מדויקת של השעה לחצי, רבע, שמינית, שליש, שישית, תשיעית, חמישית ועשירית) 
ב. 793 חלקים = 73 חלקים + 720 חלקים 
ג. 0.734259 שעות = 793/1080 חלקי השעה 
ד. שהן: 0.03059 יממות = 0.734259/24 שעות היממה 
ה. נוסיף את יתרת 29.5 היממות: 29.53059 יממות = 29.5 יממות + 0.03059 יממות 
ו. מסקנה: 29.53059
הקטע המחקרי מובא מתוך ספרו של CARE SAGAN המדען הראשי של מינהל החלל האמריקאי, NASA. ל
[המדידה התבצעה באמצעות פריזמת זכוכית שהניחו אסטרונאוטים אמריקנים על הירח, ובעזרת קרן לייזר הנשלחת מכדור הארץ אל הפריזמה, טלסקופים רבי עוצמה, ושעון אטומי.

הלאה...

אתם יודעים שרק בשנת 1492 גילו שהעולם כדור, עד אז חשבו שהעולם שטוח ושבסוף הים יש תהום ומי שעובר אותו נופל.

והנה בזוהר הקדוש (ויקרא דף י, א) אשר נכתב לפני כאלפיים שנה נכתבו הדברים הבאים, כאשר הזוהר אומר שהדברים מצוטטים מספר אשר נכתב עוד קודם לכן(!) על ידי רב המנונא סבא ואני מצטט לכם בעברית:
כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור - אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם ועל כן יש מקום בעולם כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה)וכו'."
בקטע קצר וקולע זה של הזוהר הקדוש נכללות מספר ידיעות נכבדות: 
א. העולם בצורת כדור. ולא כהבנת האנושות אז שהעולם בצורת משטח. 
ב. ובכל זאת, לא רק בחציו העליון מתגוררים בני אדם, אלא גם בחציו התחתון. 
ג. גם בני האדם שבמחצית הכדור התחתון קיימים ועומדים (כלומר רגליהם דורכות על אדמת הכדור) כשאר בני האדם שבמחצית העליונה. כח המשיכה. 
ד. על אף הדמיון והשויון בצורת בני האדם ובמצבם שבשני חלקי הכדור, חזות פניהם, צבעם, וכדו' שונים ממקום למקום (כושים, אדומי העור, צהובי העור וכו'). 
ה. השוני שבחזות בני האדם במקומות השונים נובע כתוצאה מהבדלי מזג האויר שבין המקומות. 
ו. בחלק מן העולם, כאשר לאלה יום לאלה לילה, וכשלאלה לילה לאלה יום. 
ז. ויש מקום בעולם שמואר תקופה ארוכה וחשוך זמן קצר. 


הלאה...

בספר שנכתב לפני כ1800 שנים שנקרא בראשית רבה כתוב כך: גלגל חמה יש לו נרתיק.
המדרש מציין בהקשר לכך את הפסוק בתהילים (יט, ה): 
"לַשֶּׁמֶשׁ שָׂם אֹהֶל בָּהֶם".

"נרתיק" זה של השמש מוזכר בעוד מקומות בדברי חז"ל (ראה לדוגמא בבא מציעא פו, ב). מדבריהם מתבאר כי אלמלא ה"נרתיק" של השמש היו יושבי כדור הארץ ניזוקים בצורה חמורה ביותר (8). 
למותר לציין כי הבלתי מאמינים לתורת ישראל התקשו לקבל את הדברים. שהרי השמש גלויה לעין כל, ואין עליה שום סימן של מעטפה או נרתיק. 
אך מאידך, חז"ל גם הם ראו שאין על השמש שום סימן של מעטפה או נרתיק, ובכל זאת אמרו את הדברים בהחלטיות, מפני שכך אומרת התורה! 

ומה אומרים בנושא זה אנשי המדע בעידן החלליות והצילומים של השמש בקרינת X? 
הנה מבנה סכימטי של השמש מתוך ספרו של , ופרופסור אורח במרכז לאסטרופיזיקה באוניברסיטת הרוורד, ארה"ב. ("צבא השמים", חלק א עמ' 27) שירטוט המבנה הסכימטי והכיתוב שמתחתיו המופיעים כאן מצולמים מתוך הספר - באדיבות המחבר. 

ד"ר נ. וידאל, אסטרונום בכיר במצפה המלכותי הבריטי "גריניץ"
אני מסכם לכם את מחקרו:

במרכז השמש יש 15 מיליון מעלות חום
השמש פולטת קרינה מועטה רק של כ6000 מעלות חום.
וזה בזכות שכבה שנקראת פוטוספירה - מה שהתורה קוראת לו נרתיק ובולם את החום העצום של השמש שאם לא היה קיים היה שורף את כל יושבי כדור הארץ


הלאה למחקר הבא...
במשנה במסכת יומא פרק ח שנכתב לפני כ2000 שנה רשום שאם ביום כיפור אשה בהיריון הריחה תבשיל והיא רוצה לאכול, היא חייבת לאכול כי זה סכנת נפשות.
למה? כי מי שרוצה לאכול זה התינוק ולא היא.

והנה, בדורינו זה, עם התקדמות המחקר ואפשרות הצפיה בהתנהגות העובר בעזרת אולטרא-סאונד, ובשיתוף מכשירי האזנה והקלטה, "נודע לפתע" כי העובר הוא ממש אדם המסוגל לקלוט רשמים וגרויים מן החוץ, ואפילו לזוכרם! 
הנה ציטוט מדבריה של המדענית הידועה סוזאן שיפלביין בספר "גוף האדם - המכונה שלא תיאמן" (עמ' 39 ועמ' 52):
"ולד בן עשרים וארבע שבועות מפגין התפתחות עצבית מעניינת ביותר. הוא מניע את עיניו במהירות במשך חלק ניכר מזמן השינה שלו, בדומה לילדים ובוגרים בעת חלום. 
אין ספק שהוולדות שומעים קולות. ולדות בגיל זה מגיבים, ככל הנראה, למוסיקה. הם ממצמצים בעיניהם ונעים - כאילו רקדו על פי קצב מוכתב. 
יילודים מפגינים ראיות לזיכרונות שהם נושאים עמם מן הרחם. עובדה היא שהם מעדיפים לשמוע קולות מוגדרים כמו פעימות לב אימהיות, קולות של האם, ואפילו סיפורים שקראו להם לפני הלידה. תינוק מזהה מוסיקה שאמו הרבתה להאזין לה בעת ההריון. רבים מבינינו סבורים שהיצורים המורכבים הללו מתחילים את הקיום האמיתי שלהם בעת הלידה, אבל כל כישוריהם מעידים שמדובר בהמשכה של התפתחות מופלאה, המתחילה ממש ברגע העיבור".

למחקר הבא...

בתורה שניתנה בהר סיני לפני כ6000 שנה רשום שאשה אחרי שהיא מסיימת את המחזור היא צריכה לחכות 7 ימים ואז לטבול במקווה ורק אז מותר לה ולבעלה לחזור ולהיות יחד מבחינה פיזית.

רק היום בכלים מדעיים יודעים ש....:
בשלב הראשון - מתפרק ומתפורר הקרום הרירי המצפה את פנים הרחם וגורם לדימום.
ובשלב השני - הרחם בונה מחדש את הקרום שנהרס, לשם הכשרתו לקבלת והזנת העובר המתפתח. 

היום המדע כבר יודע שמשך בניית הקרום שנהרס אורך בדיוק 7 ימים. מדהים נכון?

משך היווצרות הקרום החדש הוא שבעה ימים מעת תום ההפרשה הדמית. אנשי המחקר נדהמו לגלות כי בתורה (ויקרא טו, כה-כח) נאמר שלאחר תום ההפרשה הדמית, יש להמתין שבעה ימים נקיים מדם

התברר אגב כי כל עוד לא הסתיימה בניית הקרום, מצוי פנים הרחם במצב דומה לספוג שיכול לשאוב לתוכו חיידקים המגיעים מן החוץ, ולשמש מרבץ נח להתרבות ולהתפתחות מושבות חיידקים שיכולים לגרום למחלות.

הלאה למחקר הבא....

כתוב בתורה לעשות ברית מילה ביום השמיני
וכך נאמר בתורה: "...וביום השמיני ימול את בשר ערלתו" (ויקרא יב, ב-ג)
וכעת אני מצטט מדברי ד"ר אילה אברהמוב במאמר שלה "בעיות קרישה ודמום ביילוד". (אסיא, כרך ג עמ' 384):
"מנגנון הקרישה תלוי בקבוצת חלבונים הנוצרים בכבד, אשר נקראים "גורמי קרישה" או "פקטורי קרישה". גורמים אלה מסומנים במספרים הרומיים 1 עד 13 : IIIX-I , והם מפעילים זה את זה בשרשרת (בעזרת אנזימים) עד לקבלת הקריש היציב הנקרא פיברין. 
בימים הראשונים אחרי הלידה אין הכבד בשל עדיין לפעילות זו, וברור שאינו יכול לעמוד במעמסת יתר של פעילות כירורגית. (דבר) היכול לגרום למותו של התינוק עקב דמם מסיבי, ללא יכולתו של התינוק להתגבר על הדמם הזה. 
באופן פיזיולוגי עד גיל 8 ימים הכבד מתחיל להתאושש הוא הולך ומתבגר, ותיפקודיו משתפרים, ובגיל 8 ימים קיימת כבר רמה מספקת של גורמי קרישה, ומניעת דמם".
יותר מכך. ממחקר שהתפרסם בניו־יורק בשנת 1953 עולה, כי בעוד שלפני היום השמיני קים חוסר משמעותי בחומרי הקרישה, ואילו לאחר היום השמיני חומרי הקרישה עומדים על רמה מספקת וקבועה הנשארת לאורך כל חיי האדם (100%), הרי שלקראת היום השמיני מתרבים חומרים הקרישה בקצב מהיר והם עומדים ביום השמיני על רמה של 110%(!). כלומר, ביום השמיני, ורק ביום השמיני, מגיע ריכוז חומרי הקרישה לשיא של כל הזמנים, מעל הכמות הרגילה המלווה את האדם לאורך כל חייו. (המחקר מובא בספרו של י. מרוז, "השם: הווה" עמ' 61). 

הלאה למחקר הבא...

ידוע שהתורה שניתנה בסיני אומרת שמותר לאכול רק בהמות שיש להם שלושה סימנים:
מפריסי פרסה, שוסעים שסע ומעלים גרה
(הסבר ארוך)


סיכום חוק הטבע האמור בתורה:
* הגמל השפן והארנבת בלבד, מעלים גרה ואינם מפריסים פרסה. 
* החזיר בלבד, מפריס פרסה ואינו מעלה גרה. 

עד היום בשום מקום בעולם לא מצאו חיות אחרות שעונות על הקריטריונים האלה.
משה כידוע נתן את התורה במדבר. הוא לא היה בשום מקום בעולם חוץ ממצרים. זה לא מידע שהגיע ממנו. זה טהור מתיקשור.
לפעמים אני שומע אנשים שאומרים שהתורה זה ישן, ויש להם דברים חדשים. קצת משונה בעיניי.


למחקר הבא...
המשנה שנכתבה לפני כאלפיים שנה במסכת נדה פרק ו אומרת כלל ברזל בדגים: כל מי שיש לו קשקשים יש לו סנפירים, אבל יש דגים שיש להם סנפירים ואין להם קשקשים

בקצרה: חוץ מהדג נחש שהוא לא באמת דג כי הוא גם יכול לחיות מחוץ למים, אין שום דג שסותר את המידע הזה.
ברור שמשה רבינו לא צלל את כל האוקיינוסים ובדק כל דג ודג, אגב עד היום לא מכירים את כל הדגים.


אגב, צמחים רואים, מרגישים, שומעים...דיברנו על זה בשיעור מספר 4 בקורס הזה. זה מחקר מקסים שכבר הגשתי לכם

למחקר הבא...
חכמת הקבלה מספרת שלבנות את בית המקדש היה אסור לבנות עם כלים מתכתיים כי מתכת סימנה מלחמה ובית המקדש כולו שלום אחווה ואהבה, וכפי שאמרתי לכם שכל התורה היא ואהבת לרעך כמוך.

בקיצור, התורה מספרת ששלמה המלך לקח שד וגרם לו להביא לו תולעת מיוחדת שנקראת תולעת השמיר שפולטת קרינה והקרינה הזאת חתכה את האבנים וכך נבנה בית המקדש.
התורה גם אומרת שאיך שמרו על התולעת הזאת...לוקחים כלי עופרת שמים בתוכו צמר גפן וכך הקרינה לא נפלטת מהתולעת החוצה והתולעת נשמרת.
לאחרונה התגלה שאף על פי שאיחסון קרינה רדיואקטיבית וקרני לייזר אינה יכולה להתבצע בשום חומר, מפני שהקרינה תחדור אליו ותעבור דרכו החוצה, חומר אחד ישנו שהוא יוצא מן הכלל - והוא העופרת. העופרת חסינה מפני קרינה. 

לפני אלפי שנים חכמי הקבלה ידעו את זה. היום המדע גילה את זה.

אני אביא לפניכם את המקורות כדי שתוכלו לראות בעצמכם:
האיסור שייבנה בית המקדש עם כלי מתכת רשום בספר מלכים פרק א' פסוקים ו, ז

בגמרא מסכת גיטין דף סח עמוד א׳ רשום על תולעת השמיר ועל השד
על הקרינה שבוקעת מהתולעת רשום במסכת סוטה דף מח עמוד ב׳
ועל דרכי השמירה של התולעת זה רשום בתוספתא של מסכת סוטה דף טו עמוד א 


למחקר הבא...

מכללי היסוד בהלכות האסור והמותר באכילה, הוא הכלל: "היוצא מן הטמא (כגון ביצים וחלב), טמא. והיוצא מן הטהור, טהור". 
דבורים הם אסורים באכילה, אז איך מותר לאכול את הדבש שלהן?

הנה, מחקרים מאוחרים מגלים שתי עובדות מפליאות: א. לדבורה שתי קיבות. קיבת העיכול, וקיבת הדבש. ב. בקיבת הדבש אין מיצי עיכול. עם גילויה של עובדה זו נפתרה הבעיה האחרונה בדבר מיצי העיכול. 
ומה על הבעיה הראשונה? ובכן, מחקר חדש מגלה עובדה נוספת. קיבת הדבש אכן מפרישה אינזים המפרק את המולקולות של הצוף והופך אותם מדו־סוכרי לחד־סוכרי.
אחרי שהאנזים שהופרש על ידי הדבורה עשה את פעולתו והצוף הפך לדבש, הוא מתפרק לחלוטין והדבורה מקיאה צוף טהור.

המקור של זה כמובן מהגמרא מסכת בכורות דף ז עמוד ב ואני מצטט: "דבש דבורים, מותר. מפני שמכניסות אותו לגופן, ואין ממצות אותו מגופן".
כלומר, דבש הדבורים אינו דומה לחלב בהמה טמאה! בדבש הדבורים אין שום תערובת של מיצוי מגוף הדבורה, והוא יוצא כאשר הוא מכיל את החומר שנכנס בלבד! 

למחקר הבא...
הגמרא במסכת יומא דף פד עמוד א שנכתבה לפני 1800 שנים אומרת כך ואני מצטט: 
"מי שנשכו כלב שוטה כלומר שחולה בכלבת, מאכילין אותו מחצר-כבד שלו כלומר שתרופתו שיאכילו אותו מהכבד של הכלב הנגוע)"
עד היום בכל העולם משתמשים בגמרא הזאת לריפוי מחלת הכלבת

איך הם ידעו את המידע הזה אם זה לא תורה אלוהית שניתנה ברוח הקודש, תיקשור או איך שלא תקראו לזה

טוב תראו...
כל מטרת הקורס היא להסביר מה שהפיזיקה הקוונטית גילתה ואיך כל זה כבר רשום בחכמת הקבלה
לפני שהמשכנו עם השיעורים בקורס - היה לי חשוב שנדבר על זה שמדע של ימינו כבר היה רשום בתורה.

כדי לסבר לכם את ההבנה ואת האוזן. במעמד הר סיני ניתנה תורה. התורה הזאת מחולקת לארבעה חלקים, פשט רמז דרש וסוד.
בתורה רשום סיפור...הם הלכו במדבר וכו׳...אבל בתוך הטקסט רמוזים דברים עצומים על כיצד נברא העולם והכוחות מהם קיים בעולם, כל זה נקרא רמז דרש וסוד...הסוד הוא החלק שנקרא הזוהר או חכמת הקבלה...

בגלל שהפיזיקה הקוונטית וחכמת הקבלה מדברים על דברים הזויים שלאוזן אדם ממוצע נשמעים לא מציאותיים, היה לי חשוב לאגד לכם בקצרה מחקרים בני ימינו שחכמי התורה כבר ידעו עליהם וזה לא חדש להם.
אז עכשיו יהיה יותר קל להוכיח לכולנו כיצד חכמי הקבלה ידעו גם על הפיזיקה הקוונטית שמדברת על הדברים הלא שגרתיים כמו קפיצה בזמן, טלפתיה, טלקינזיס, ראייה בעיניים עצומות, קפיצה ממקום למקום בשניה, קריאת מחשבות ועוד...

מכיוון שאני מלמד תמיד קצר וקולע, הנה רשימה של מחקרים נוספים ומידעים נוספים שאתם יכולים לחקור בעצמכם ולהיווכח בעצמכם שחכמי התורה קיבלו במעמד הר סיני קיבלו מידע שרק לאחרונה חכמי המדע גילו


* ניתוח סטרילי בבית שיש. (בבא מציעא פד, ב) 
* ניתוח קיסרי. (נדה פרק ה, א) 
* חומרי הרדמה לצורך ניתוח. (בבא מציעא פד, ב)
* פצע או חתך שנגרמו מברזל, יש בהם סכנת חיים (-טטאנוס), ומחללים עליהם את השבת. (ע"ז כח, א) 
* כל זיעה היוצאת מן האדם מכילה רעלים ומסוכנת למאכל. מלבד זיעת הפנים.(ירושלמי תרומות) 
* משפט פיתאגורס. (סוגית הנוטע ירק בכרם, במשנה כלאים פרק ה, ב. ועיין בירושלמי שם) 
* חשבון דיפרנציאלי. (כלאים פרק ג, א) 
* התרה של משוואות [אלגברה]. (מסכת קינים) 
* ניתן להגן על הבית מפגיעת ברק, על ידי מוט מתכת המושך אליו את הברק30.(תוספתא שבת פרק ז, י) 
* חוק כלים שלובים. (יומא לא, א) 

זהו. זה בקצרה.
ממשיכים בשיעורים הבאים בקורס פיזיקה קוונטית וחכמת הקבלה.
הקורס לאט לאט יהיה מורכב יותר. בשיעור הבא מדברים על פצצת האטום ומרכיביו
ותודה לספר שכתב הרב זמיר כהן תורה ומדע שבלעדיו השיעור הספציפי הזה לא היה מתקיים
קורס פיזיקה קוונטית וקבלה
שיעור 12 מדע ותורת הפשט

לשיעור הקודם   לשיעור הבא
 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת