Facebook

סוד האותיות מסייע לנו לא לכתוב בשגיאות כתיב

התורה מלמדת אותנו שהעולם נברא באותיות. כולנו מורכבים מאותיות. הכל מורכב מאותיות. בכל אות יש כוח רוחני שדרכו כל דבר בעולם מקבל חיות. כל אות היא בעלת כח אחר ובצירוף האותיות (מילה) נוצר למעשה כח המחובר מחלקי כוחות שטמונים בסוד האותיות. בכל מאמר נלמד על כל אות מהו הכוח הטמון בה ומשלוש זוויות: 1. הערך הגימטרי של האות  2. צורת האות  3. צורת הגיית האות

אריאל ראובן גוז'רברג
אופן ההגייה
ישנן אותיות דומות בעברית שנשמעות אותו הדבר או שאנו הוגים אותן באופן זהה, כגון:
כ' לעומת ק'
א' לעומת ע' או ה'
ח' לעומת כ'

כאשר אנו לומדים את סוד האותיות יהיה לנו קל להימנע משגיאות כתיב
שימו לב איך הבנת סוד האותיות מונעת מאיתנו לכתוב בשגיאות כתיב, לדוגמא:

האות ק' היא אות קוצנית - היא גם נראית כמו קוץ.

לכן גם כל המילים שהן מסמלות חוד וקוץ יהיה בהן האות ק' בקדימה, כגון:
קדימה, קוץ, קיפוד, דקירה, קידוח, קילשון, מקל, מזרק, דוקרן, קרן וכו' נכתוב באות ק'.

המילה קרס של הדייגים כותבים עם ק' כי הקוף היא קוצנית, לעומת כרס בטנית תתחיל באות כ' כי היא עגולה ומכסה על האיברים הפנימיים.

ומילים כמו חלוקה קבלה ולקחיה נכתבות בק' כמו קוץ החודרת ועוברת אל גבול זולתה, כגון: קיבץ, ליקט, לקח, קנה, חילק, סיפק, קטף וכן המילה קמצן או קבצן שרוצה לעצמו.

לעומת מילים המסמלות כלי קיבול, ייכתבו באות כ', כגון: כלי, כף , כפית, כוס, כד, כר, כלוב, כלא, כוורת, כיור, כמות, מכמורת, מכרה, בית כנסת, מיכל, שכונה, אכסניה, כמו, וכדומה, כגון.

כנל מילים המסמלות מלוכה והשפעה והגנה, כגון: סיכוך, כיסוי, סמיכה, כפייה וכו'...
כנל מילות השפעה וכיסוי יתחילו באות כ' כגון כיפה, כובע, כומתה, כרוב, כעך, כדור, כתר, כרס, 
גם מילים שהן קשורות למלוכה הן באות כ' מלך מלכה נסיך נסיכה, 
ומילות כיפוף כגון כרעיים, כריעה, ברכיים וכד'.

האות ע' שהיא אות מורגשת ועמוקה וחזקה והיא מסמלת את תלת המימד כמו עין שרואה בתלת מימד לכן מילים כגון תעופה העמקה, עמידה, ערימה, עץ ייכתבו באות ע'.

אגב יש אור השמש ויש עור של גוף. עור הוא משהו גס ולכן יתחיל בע' ואור שהוא משהו עדין יותר מתחיל באות א'.

הא' האלוקית תתחיל במילים אנושיות, כגון: אני, אתה, אתם, אנחנו וכו'...

האות ה' היא אות עדינה יותר מהאות א' ולכן כל מילה נשית היא באות ה', נסיך מול נסיכה, ילד מול ילדה וכו'...
המילה הר מתחילה באות ה' כי היא כמו כרס של אשה - המשוייך לאשה הנשית.

הרבה אנשים מתבלבלים במילה אם שהיא מילת תנאי לבין המילה עם המשוייכת למשהו, כגון: זה הולך עם זה. 
איך נדע להבדיל?
פשוט: אם זו מילת תנאי, אם יקרה כך אז יקרה גם כך. וכשאני רוצה להדגיש משהו ועוד משהו שהוא תוספת בראייה - כי האות ע' היא סוד הראייה - אז אחד עם השני הם שניים. לכן עם שהוא צירוף יתחיל באות ע'.


בהמשך נלמד גם על ט' מול ת' באילו מילים ניתן להבדיל אך זה נשאיר להמשך.
 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת