Facebook

תורת הקבלה / עשר הספירות

כל מה שידעת או חשבת על התורה הולך להיות כאין וכאפס לעומת הידע שתוכל לרכוש בלימוד הקבלה. הקבלה מסבירה הכל. הקבלה הוא ספר המוסר והפסיכולוגיה האנושית הטוב ביותר בעולם. בזכות לימוד ויישום חכמת הקבלה - האדם יכול להצליח בכל מעשה ידיו - להרוויח בכל עסק ולהינצל מכל משבר ולהימנע ממשברים. הקבלה היא החכמה הקדומה ביותר של העולם והיא היחידה שבאפשרותה לתקן כל אדם לחיים טובים ומאושרים אמיתיים.
המאמר נכתב על ידי אריאל ראובן גוז'רברג - מדיום ומתקשר על פי היהדות
להלן אחת עשרה הספירות:
כתר, חכמה, בינה, דעת, חסד, תפארת, גבורה, נצח, הוד, יסוד, מלכות.

כתר הוא לא חלק באדם אלא מעל כמו כתר שמעל לראש.
חכמה ממוקמת באונה הימנית של המח
בינה ממוקמת באונה השמאלית של המח
דעת הוא גזע המח - החלק התחתון - התושבת המחברת בין שתי האונות

שלושת הספירות האלו נקראות ספירות התיכנון - חכמה היא ידע מסויים, בינה היא הרחבת הידע וניגע בזה בהמשך ודעת היא הפעולה המעשית - כלומר החיבור למציאות בין הרעיון ליישומו.

חסד היא זרוע ימין
גבורה זרוע שמאל
תפארת אזור בית החזה והבטן

שלושת הספירות האלו נקראות ספירות הביצוע - כי כשהאדם חושב מחשבות בראש, כלומר בחכמה בבינה והחליט לבצע מעשה בדעת, הוא מבצע את הפעילות באמצעות הידיים שלו והמחבר ביניהם אזור התפארת.

נצח רגל ימין
הוד רגל שמאל
יסוד ברית המילה הגברי

ספירות אלו נקראות ספירות המשמעות - מכיוון שהן התוצר הסופי וכשהמוצר בוצע על ידי הידיים. כשהמעשה נעשה ניתן להבחין בתוצאה והתוצאה מעידה על הסיבה שלשמה בוצעה התוצאה, כך שאלו הספירות של המשמעות.

מלכות אזור איבר המין הנשי - לגבר אין מלכות ולכן חותכים בברית המילה את העטרה ונפשט בהמשך.
ספירה זו היא המסר הסופי של כל המעשה.

למדנו אם כן, שכל הספירות מתוכננות - במילים אחרות כל המצוות יש להן סיבה - הן לא סתם ציוויים של אלוהים גדול וכל יכול שהחליט החלטות שרירותיות כדי שיעבדו אותו כמו שחושבים חלק מבני האדם - אלא המצוות הן הכח הפועל בעולם להוריד שפע לאדם ונסביר כל דבר בהמשך.

הספירה הראשונה ספירת חכמה

חכמה היא הקלט הראשוני. האדם יכול לחשוב מחשבה משתי אופציות, או מכח ההשראה (אתם מוזמנים לקרוא לזה תיקשור) או מכח אדם אחר שלימד אותו. החכמה בכל אופן היא הלימוד הראשוני הקליטה הראשונית של מידע.

החכמה אין לה מקור לכן היא אותיות כח מה. כלומר כח כל שהוא

ישנו פסוק שאומר החכמה מאין תימצא ואחד הפירושים של זה הוא שהחכמה משום מקום כלומר מאין ימצאו אותה.

כדי להסביר מהי חכמה אפשר לומר על דרך המשל שהחכמה היא מחשבה יצירתית. יצירתיות אין לה מקור. אם אדם הביא רעיון יצירתי אין לו מושג קלוש מאיפה הוא נולד לו. יצירתיות אין לה אח ורע בעולם שלנו, על יצירתיות אין ספירה. החכמה מגיע מהמקום היצירתי והספירה הזו היא הספירה הראשונה מכיוון שהיא הספירה שמקדימה ומתחילה כל פעולה עתידית וכל מה שקיים.

יש פסוק שאומר ראשית חכמה יראת ה'.
כלומר ראשית שווה חכמה.

ואומר תרגום ירושלמי שבראשית ברא אלוקים הוא פירוש: בחכמה ברא אלוקים.
כי הראשית הספירה הראשונה היא חכמה. וכמו שהעולם נברא מכלום - אלא בהחלטת הבורא, כך גם ספירת חכמה שואבת את הכח שלה מהכלום האינסוף.
 

ספירת חכמה

 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת