Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן

שיחת מדיומים

האם בכלל מותר לתקשר? מה ההבדל בין מדיום למתקשר? מה סוד הכח של המתקשרים וכיצד אוכל להפוך גם למדיום?
מה ההבדל בין נבואה לרוח הקודש? למי מותר ולמי אסור ללכת?
איך אני יכול לדעת אם הבן אדם שמולי הוא מדיום מהטומאה או מהקדושה? כיצד אוכל להבדיל ביניהם? אריאל ברג משיב