Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן

כנס ואהבת לרעך כמוך לפתיחת צינורות השפע

חכמת הקבלה מלמדת אותנו שנוכל לקבל את כל השפע שקיים בעולם על ידי תיקון המצווה הקשה ביותר לקיום: ״ואהבת לרעך כמוך״
בכנס נלמד כיצד לקיים את המצוה המיוחדת הזאת במטרה ליישם אותה ולזכות להשלכות של המצוה העצומה הזו.
״מי שיזכה לקיים את המצוה בשלמותה יזכה לכל השפע הקיים בעולם״ (האר״י הקדוש)

רישום לכנס