Facebook

כנס ואהבת לרעך כמוך לפתיחת צינורות השפע

חכמת הקבלה מלמדת אותנו שנוכל לקבל את כל השפע שקיים בעולם על ידי תיקון המצווה הקשה ביותר לקיום: ״ואהבת לרעך כמוך״
בכנס נלמד כיצד לקיים את המצוה המיוחדת הזאת במטרה ליישם אותה ולזכות להשלכות של המצוה העצומה הזו.
״מי שיזכה לקיים את המצוה בשלמותה יזכה לכל השפע הקיים בעולם״ (האר״י הקדוש)

רישום לכנס

 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת