Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן
שלום וברכה,

לאור הבהלה בציבור בעניין הקלטה שרצה ברשת על אסון מתקרב - הקלטתי מה שאני רואה....ובינתיים אפשר להירגע...יחד עם זאת ישנם דברים חשובים שצריכים לדעת וליישם בתקופה זו, ולכן הקלטתי ארוכות במשך 45 דקות את המציאות העכשווית ומהם הפוטנציאליים שצפויים להתרחש לנו

להלן ההקלטה, נא להעבירה הלאה יחד עם טקסט זה
אריאל ברג
מתחיל להיות לא פשוט להשמיע את קולך ברשת האינטרנט. אנו תחת איום מתמיד שימחקו אותנו משם. לכן עלינו להתאגד - בדרכים אחרות חלופיות, כגון: טלגרם, סיגנל....וגם הרשומים באתר יקבלו הודעות אישיות ממני במיילים, בטלגרם ובוואטספים.