Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן

כל אחד מוזמן לתרום את חלקו:
להתנדב בחלוקת עלונים ו/או לתרום

לא לחיסונים בכפיה     לא לניסויים בבני אדם      לא להחדרת צ'יפים בגופנו

חלוקת מיליון עלונים כאלה