Facebook

כל אחד מוזמן לתרום את חלקו:
להתנדב בחלוקת עלונים ו/או לתרום

לא לחיסונים בכפיה     לא לניסויים בבני אדם      לא להחדרת צ'יפים בגופנו

חלוקת מיליון עלונים כאלה

 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת