Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן

מבדק אישיות איזון צ'אקרות / ספירות

ביהדות מדברים בספירות. בשאר העולם מדברים בצ'אקרות. בין כך ובין כך - מדובר על מרכזי האנרגיה של האדם.
כאשר מרכזי האנרגיה פתוחים, השפע פתוח לאדם בארבעה אלמנטים: בזוגיות, בתיקשורת, בפרנסה ובבריאות.
כאשר מרכז אנרגיה סגור או לא מאוזן - האדם חווה קשיים לפחות באחד מארבעת עניינים אלו...

יש למלא את הטופס - ונשלח אליך קורס מלא ושלם ללא תשלום על הצ'אקרות מול הספירות
ולאחר מכן, תוכל לגלות על ידי מבחן בדיקת אישיות -אילו ספירות / צ'אקרות זקוקות לאיזון

נא למלא את הטופס, והקורס + המבדק יישלחו אליך למחרת בוואטספ...

סיפור חייו של אריאל ברג

כוחו של תיקשור - הסרט