Facebook
אז אמרנו שאור אינסוף היה ממלא את כל המציאות, כלומר את כל הכלים, ואז היה צמצום. איפה היה צמצום? בנקודה האמצעית.

מה זו הנקודה האמצעית?

אז ככה:

חכמת הקבלה לא מלמדת אותנו רק משהו אבסטרקט, אלא חכמת הקבלה היא כל המציאות שלנו.
תמיד אמרנו שחכמת הקבלה היא המציאות עצמה וכשרצה הבורא לברוא את העולם, הוא הסתכל בחכמת הקבלה כמו קבלן שמסתכל בתרשימים. אז בואו תראו כמה מדהימה חכמת הקבלה, וזה לא קשור לדת...אלא להתנהגות שלנו כבני אדם:

יש 4 שלבים בהתפשטות בכל רצון.

4 בחינות שנמצאות בכל אדם.

כשהאדם רוצה לשתות כוס תה - זה כתר
שלב ראשון: הוא מדמיין את כוס התה - זה חכמה
שלב שני: הוא מתחיל לגייס מחשבות פנימיות ממה מורכב כוס התה ואיך הוא רוצה לשתות אותו - זה בינה
שלב שלישי: האדם מכין את המרכיבים - זה נקרא זעיר אנפין
שלב רביעי: האדם שותה את כוס התה - זה נקרא מלכות

עכשיו שימו לב,

הרצון לשתות כוס תה זה הכתר. הכתר הוא הרצון והוא נקרא קוצו של י׳. מי שמסתכל על האות י׳ בספר תורה יכול לראות שיש לאות י׳ כמו קוץ כזאת. הקוץ זה נקרא רצון.

ואז כשהאדם מדמיין את הדמיון הראשוני על כוס התה, הוא מדמיין את הכוס התה השלמה, וזה נקרא האות י׳ עצמה, והיא נקראת חכמה, כפי שלמדנו שספירת חכמה מגלמת בעצמה את כל החכמה בנקודה אחת קטנה. וספירת חכמה כפי שלמדנו היא זכר. וזכר כפי שלמדנו הוא תכונת ההשפעה

ואז כשהאדם מתחיל לחשוב איך וממה מורכבת כוס התה ומה הוא צריך להכין עבורה - זה נקרא בינה. בינה כפי שלמדנו בקורס יסודות הקבלה זה היכולת לפרק ולהבין דבר מתוך דבר. וזה האות ה׳ בשם הבורא. וזה נקרא נקבה כפי שלמדנו שנקבה היא גבורה, כי האדם צריך להתגבר על הרצון של עצמו, להתחיל לחשוב ולהעמיק על הרצון והחכמה שלו

כשהאדם קם ועושה מעשה ומכין את המרכיבים, זה נקרא זעיר אנפין, זעיר אנפין זה איגוד כל הספירות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד וזה סוד האות ו׳ וזה שוב זכר, כי זה שוב מעשה שמייצר השפעה למעשה הסופי. ואו גם בגימטריה שש והוא כולל את כל ששת הספירות שמתחת לספירות המחשבה, חסד גבורה תפארת נצח הוד ויסוד

ואז כשהאדם שותה את כוס התה, זה נקרא ספירת מלכות האחרונה שלמדנו שהיא מקבלת את כל האורות מכל הספירות האחרות, והיא נקראת האות ה׳ והיא נקראת נקבה.

אז יש לנו רצון קוצו של י׳
חכמה היא י׳ והיא זכר
בינה היא ה׳ והיא נקבה
זעיר אנפין היא ו׳ והיא זכר
מלכות היא ה׳ והיא נקבה

הזכר נקרא הרצון להשפיע. הנקבה היא הרצון לקבל.

ועכשיו אתם מבינים סיבה ראשונה מדוע השיעור הזה מוסתר לתלמידים מיוחדים. קיבלתי אתכם לקורס הזה כי אתם טהורים.
כי אתם לא משובשים ולא תגידו שהקבלה היא שוביניסטית. כל השאר שנשארו בחוץ - ידברו נגד חכמת הקבלה.
מי שלא עבר את המבחן לא מכיר ולא יכיר את השיעור הזה.

בכל אופן, הזכר הוא הרצון להשפיע.
מה הכוונה?
הגבר זקוק להתגברות. האשה היא יפה ויש אשה אסורה, הגבר צריך להתגבר על יצרו ולא להסתכל בה ולא לחמוד אותה.
הגבר מעל האשה בתשמיש המיטה, בקיום יחסי מין, הוא מזריע בה זרע.

זרע בחינת חכמה. משהו קטן שיש בו גלום בו המון. לכן היא האות י׳. קטנה ויש בה המון כח. היא עומדת באויר כמו שלמדנו בסוד האותיות. רוחנית גבוהה מאוד.

האות ה׳ בחינת בינה, בחינת אשה, בחינת יולדת. מאשה יוצא עוד אדם, בחינת דבר מוליד דבר. בחינת הזרע שהוא החכמה מקבל נופך ומקבל צורה, זה האות ה׳, כמו שהאות ה׳ היא נקבית, והיא מקבלת את הזרע ולכן היא בחינת נקבה שהוא הרצון לקבל.

הגבר יוצא לעבודה חוזר עם כסף, עם הכסף אי אפשר לעשות כלום, האשה דוחה את הכסף והגבר חוזר עם קניות, והאשה מכינה מזה תבשיל.
הגבר יוצא לעבודה בחינת משפיע מביא כסף - כסף זה י׳ משהו קטן שלא עושים בו כלום אבל גלום בו הכל, האשה דוחה את הכסף ולא עושה עם זה מאומה בחינת צמצום ראשון בחינת האות ה׳ הראשונה, הגבר מביא קניות בחינת משפיע שוב וזה בחינת זעיר אנפין שהוא מביא כל מיני סוגי קניות, כל מיני סוגי אורות, לא רק כסף, זה עכשיו כל מיני מאכלים לא מגובשים - ואז האשה עושה תבשיל בחינת ה׳ אחרונה וזה הרצון לקבל הסופי, וכשהיא מאכילה את הגבר היא מייצרת אור חוזר, זה נקרא גם אור דחסדים.

וזה נקרא שיוויתי ה׳ לנגדי תמיד. פירוש הפסוק הוא שהאדם תמיד צריך לראות את שם ה׳ לפניו, ואיך הוא יכול? אי אפשר לדמיין 24 שעות...אלא האדם יודע שכל דבר זה י׳-ה-ו-ה

וזה נקרא אור הבורא וזה נקרא אור אינסוף  -  

האור רוצה להעניק. האור הוא המילוי, הוא הרצון להשפיע, והוא נקרא אור אינסוף כי הוא רוצה להעניק לנצח ורק כשהכלי הופך להיות כלי שבור ומעביר את האור ממנו החוצה כמו צינור רק אז זה הופך לאור אינסוף. הבנתם??????? המטרה שלנו הוא להיות צינור של אור ואז אנחנו חלק מהאור אינסוף וזה הופך אותנו לאור אינסוף בעצמנו וזאת הכוונה שאנחנו הופכים להיות כמו הבורא!!!!

מטורף!!

ואז כשהאדם מחזיר בעצמו אור לבורא כמו בדוגמא בין גבר ואשה ותבשיל - האור תמיד יהיה באדם לנצח כי האור לא נשאר אצלו וזה הופך את האדם לצינור.

עכשיו אני אלמד אתכם את אותו הדבר במושגי קבלה נוספים:

מתחילים:
יש 4 בחינות של אורו של הבורא המייצרים את שם הויה. והם נקראים כך: כח דכח, ד....בארמית זה ש....כלומר כח של כח...
אז יש כח דכח, פועל דכח, כח דפועל, ופועל דפועל

כח דכח זה משהו שקיים בכח אבל לא בפועל, הוא נטו במחשבה
פועל דכח, זה עדיין במחשבה אבל יש פעולה במחשבה, כלומר הפועל של הכח, הפירוק של אותו הכח...הפירוק של הרעיון איך זה יתגשם
ואז יש כח דפועל, שזה בעצם התחלת המעשה אבל הוא לא מעשה גמור, הוא פועל, אבל הוא עדיין בגדר כח, ולכן הוא כח דפועל, שזה בעצם ההכנה לקראת הגמר, כמו הבישולים של האשה
ובסוף יש פועל דפועל שזה בעצם גמר המעשה...

אז שימו לב:

1 - אור חכמה. ספירת החכמה. התפשטות ראשונה מהמאציל לנאצל. כי האור תלוי בכלי. מידת האור היא מידת הכלי. ככל שעביות הרצון של הכלי גדול יותר כך גודל האור גדול יותר, אבל בספירת החכמה אין רצון מצד הכלי, אין רצון עצמי של הנאצל. הרצון העצמי מתפתח רק כשיש התגברות. כל הרצון הראשון שייך למאציל. זה ספירת י׳, ספירת חכמה. בוא תטעם משהו טעים. לסיכום בחינה א׳ היא התפשטות המאציל ואין רצון עצמי מצד הנאצל. בחינה א׳ היא שלמות וכוח. כי יש שם את כל האור של ההתפשטות כבר מופיע.

2 - מתגברת באור הזה בחינת הרצון להשפיע והתגברות זאת נבחנת לבחינה ב׳. בחינה ב׳ היא התגברות. מה פירוש התגברות?
להתגבר על הרצון שהיה בבחינה הראשונה. הראשון זה הרצון לקבל - 100% רצון לקבל את אותו העניין.
אדם רוצה לבנות בית. 100% נמצא שם במחשבה. כשהאדם מבין שאין לו בית הוא צריך להתגבר. ואז מתחיל להתגבר - לחשוב על כל החלקים שהוא צריך. פה זה נקרא אור דחסדים אור דתיקונים. שהיא מאפשרת לאור דחכמה להתפשט בכלים. מה אני צריך לעשות כדי שזה יקרה?
ההבנה שאני צריך לעשות משהו בשביל שזה יקרה. זה פחות שלם. הבחינה הראשונה היא חכמה. בחינה ב׳ היא התרחקות מחכמה.
שתי הבחינות נקראות בכח. הן נמצאות במחשבה. כח דכח. בחינה ב׳ היא פועל דכח. ההבנה שאני רחוק מהרצון שלי, כי יש לי פעולות לעשות, ולפרק את הפעולות ולחשוב מה עלי לעשות גורמות לי להבין עד כמה אני רחוק מהגשמת הרצון שלי וזה נקרא צמצום!!! וזה האות ה׳ בשם הויה, והצמצום מצמצם את האור ודוחה אותו

3 - אחרי שהאות ה׳ דחתה את האור של האות י׳, מגיעה האות ו׳ ושם מתפשט אור דחסדים התפשטות גדולה, וזה נקרא בחינה ג׳. זה נקרא ששת הספירות. ההתפשטות של החסדים. זה נקרא כח דפועל. כי בחינה א׳ וב׳ זה כח. אבל כח דפועל שעושה פעולות מקדימות לפני גמר הפעולה. י׳ רק חשב. באות ה׳ הוא חשב איך הוא משיג. באות ו׳ יורד לעולם המעשה, והוא מביא לדוגמא כוס, מביא תה, מרתיח מים.
ואז האות האחרונה האות ה׳

4 - פועל דפועל. זה כח הכלול בהתפשטות א׳ הוא הקיבול המלא והשלם. זה כוס התה. בחינה ד׳ היא הנקודה האמצעית.

איך כל הסיפור הזה בכלל מתרחש? בגלל שמושכים אור על ידי מסך. על ידי התנגדות. ואלו 4 בחינות שצריכות להיות בכל נאצל. 
וזה רק בזכות הנקבה! שהיא דוחה את האור של הזכר. וזה אגב סוד הנידה של האשה שהם לא מקיימים יחסי מין והיא טובלת במקווה ודוחה את האור שלו על ידי צמצום...אבל נגיע לזה בהזדמנות.

אוקי, נחזור על הדברים במילים קצת שונות:
אני ממש מקווה שאתם חוזרים על השיעורים האלו כמה פעמים, אלו שיעורים מורכבים:

חכמה - האור הראשון להשפיע
בינה - התגברות ראשונה
זעיר אנפין - התגברות שניה
מלכות - הכלי הסופי. ההנאה הסופית.

זה השתלשלות של רצון אחד.

זה הסוד האמיתי של 10 הספירות.
ובסוף מהמלכות שמקבל את כל האור מסתלק כל האור כי הוא מחזיר בחזרה.

וזה ההבדל בין קדושה לטומאה. כל מי שמלמד צ׳אקרות וכח האדם, מלמד את זה לפי הרצון לקבל. אנחנו מלמדים שכל ההנאה היא בעל מנת להשפיע בחזרה! ואם אני נהנה זה בקדושה

חכמה
בינה
זעיר אנפין
ומלכות

זאת החכמה שכוללת בתוכה את כל החכמות. כי בחכמת הקבלה אתה יודע את התנהגות האדם עצמו
אין בעולם יותר מ10 ספירות. כולן מתכללות ב4 בחינות. והכל מתכלל בשם הויה, והכל מתכלל בנקודה אחת שנקראת קוצו של יוד שהוא הרצון להשפיע.

זכר = חכמה = אות י׳ = כח דכח = נותן אור = רעיון ראשוני. אור ישר. אור חכמה

נקבה = בינה = אות ה׳ = צמצום = פועל דכח = אדם שמפענח בראש שלו מה הרעיון הראשוני 

זכר = זעיר אנפין = אות ו׳ = כח דפועל = אור חסדים = אדם שמבצע הכנה לקראת הקבלה

נקבה = מלכות = אות ה׳ = פועל דפועל = אור חוזר = האדם נהנה מהעולם וכל ההנאה שלו היא לשם הבורא שנתן לו

וזה סוד הייחוד, לכן החרדים אומרים לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, כלומר: הזכר והנקבה מתחברים.
קודשא בריך הוא זה הקדוש ברוך הוא שנקרא זכר, שכינתיה זה השכינה..

הקדוש ברוך הוא כמובן לא זכר ולא נקבה, אבל זה בעצם סוד הזיווג שהוא ברא.

שהנקבה מקבלת את האור ומתאחדת על ידי הצמצום העצמי שלה.

אבל אם הקבלה היא שלא בקדושה זה נקרא שכינתא מעפרא.

אדם שמפחד מדברים גשמיים ומאנשים זה נקרא שכינתא מעפרא. אסור לאדם לפחד משום דבר. לבטוח רק בבורא שהכל ממנו. שיוויתי ה׳ לנגדי תמיד!

אדם שעושה הכל על מנת לקבל, זאת אשליה של הנאת הקיבול וזה יונק ממנו הכל. היניקה שלו כל הזמן תמידית וזה נקרא בשפה הקבלית בורות נשברים. שאם האדם לא מקבל על מנת להשפיע הוא לא באמת מסוגל ליהנות מהעולם כי סופה של ההנאה להיגמר ואז האדם נשאר כלי ריק ללא המילוי - זה סוד היניקה של הטומאה מהאדם.

זה סוד הזיווג בין גבר ואשה. אשה היא הכלי והגבר הוא האור. אתם מבינים אגב עכשיו יותר למה אני לא מלמד את השיעור הזה את כל הציבור?
אנשים יחשבו שזה שוביניסטי, אבל בת׳כלס זכר ונקבה זה כוחות נסתרים, לא הכוונה לגבר ואשה, אלא לתיקון העכשווי בגלגול הזה שלהם, והם גם יכולים להיוולד הפוך, זה פשוט כוחות בעולם. לא משנה....העיקר שאתם מבינים עכשיו את הסיבה הראשונה למה החכמה הזאת הוסתרה, וככל שתלמדו את הקורס הזה יותר לעומק תגלו עוד יותר סיבות ועוד יותר סיבות.

בכל אופן,

לכן אסור לאדם לצער ולגרום לאשתו לבכות כי נשבר הכלי - כל האור יוצא מהכלי. אם אשה בוכה כתוב שהבורא סופר את דמעותיה, אם היא כלי והכלי נשבר ובוכה, אז יוצא כל האור מהבית. אסור לגרום לאשה צער סתם. זה מוציא אור מהבית. וכשיוצא האור נכנס החושך, ואז הם רבים.

לכן אשה צריכה שמירה - צניעות. כי היא כלי הקיבול השלם לשמור על האור. שם נשמר הכח. זה נקרא בשפה הקבלית שמירת הנוקבא. היא העיקר.

כתוב שלעתיד לבוא, צדיקים יושבים ועטרתיהם בראשיהם = מה זה? זה האשה. שהיא הכבוד של הגבר. שכשהגבר מכבד את האשה זהו כבודו כי אז הוא משלים את שם הויה!

וזה הסוד העמוק של עביות הכלים - שמשפיע לכלי - שיש לו רצון עצום להעניק לאשה שלו אור אינסוף.

וזה נקרא אור אינסוף שהכלי מחזיר ואז הופך צינור וזה נקרא נחת לבורא. כי כשהאשה מקבלת אינסוף מהגבר ומחזירה לו אור, זה נקרא לבנות בית מקדש קטן בתוך כל בית וזה נקרא שלום בית וזה נקרא להוריד שכינה לתוך בית המקדש הפרטי וזה נקרא ואהבת לרעך כמוך וזה נקרא להביא משיח לעולם וזה נקרא להוליד משיח וזה נקרא לבנות בית בישראל. כי זה תיקונו של עולם לגרום לכמה שיותר בתים בעולם להגיע לשלום בית שזה סוד השכינה והקדוש ברוך הוא וזיווג קדוש

טוב....קצת רצתי עם החומר. תחזרו על השיעור הזה. אני בטוח ש90% מכם יש לכם ים שאלות. זה יהיה עוד יותר מורכב בהמשך.
נתראה בשיעור הבא
 

קורס קבלה למתקדמים - נקודה אמצעית בצמצום

 

הצטרפות ללימודים (ללא תשלום) 

ייתכן שהמיילים יגיעו לספאם או ל״קידומי מכירות״ - יש להוציא משם את המייל ל״דואר נכנס״.
להדרכה בוידאו כיצד להעביר דואר מחוצץ או מספאם לדואר נכנס ליחצו כאן
במידת הצורך: ניתן לבחור יותר מתחום עניין אחד
נרשמת באתר? מזל טוב! פרטיך יישארו חסויים ותקבל מיילים ומסרונים בהתאם לתחום העניין אליו נרשמת - ההסרה באופן עצמאי בכל עת