Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן
בסידרת השיעורים ״החברה הרוחנית״ נלמד כיצד ניתן להגיע לבורא וליהנות מזיו שכינתו.
התוצאה צריכה להיות: שכולנו נהיה בחינה שנקראת ״ואהבת לרעך כמוך״ ונחיה בהרמוניה שלמה ומלאה למען הבורא
וכשנחיה ב״חברה רוחנית״ יהיה לנו שפע אינסופי מכל טוב העולם...
סידרת שיעורים זו - מדהימה!!! ומלאה בידע קדום!
איך עושים זאת? מה זו חברה רוחנית ומהו המסלול המדוייק להגיע אליה?
לא מומלץ לצפות בסידרת שיעורים זו טרם למדתם את הקורסים הקודמים באתר

ודעו, שכדי להגיע לדרגת ״חברה רוחנית״ יש לכם דרך ארוכה ומייגעת מאוד, אבל סופה אושר טהור נצחי אינסופי

החברה הרוחנית