Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן

יסודות הקבלה

הקבלה היא חכמת המדע העל טבעי. הקבלה היא המקבילה של המדע בעולם הטבע. כמו המדע שבנוי מלוגיקה ניסוי ותהייה כך גם הקבלה. בזכות לימוד הקבלה ניתן לשנות את המציאות, לשנות מחשבות של אנשים, להעלים חפצים ולשנות גורלות. הקבלה מלמדת אותנו את המרכיבים הרוחניים של העולם ועל ידי ידיעתם ושימוש בידע ניתן לשנות את הטבע ממש.
חברים, לאחר ההקלטה שכחתי לציין שבגלל זה אומרים ״אין עוד מלבדו״ - כי באמת הוא המציאות היחידה. אנחנו למעשה מרכיבים את כל האדם השלם והיחיד שמטרתו להגיע לכוונה העליונה של השלמת הרצון לקבל השלם - ולכן אין שום דבר בעולם חוץ ממנו והמציאות שברא סביבנו
שיעור 8 מהות התיקון השלם