Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן

יסודות הקבלה

הקבלה היא חכמת המדע העל טבעי. הקבלה היא המקבילה של המדע בעולם הטבע. כמו המדע שבנוי מלוגיקה ניסוי ותהייה כך גם הקבלה. בזכות לימוד הקבלה ניתן לשנות את המציאות, לשנות מחשבות של אנשים, להעלים חפצים ולשנות גורלות. הקבלה מלמדת אותנו את המרכיבים הרוחניים של העולם ועל ידי ידיעתם ושימוש בידע ניתן לשנות את הטבע ממש.
השיעור מועבר מפיו של אריאל ראובן גוז׳רברג - מדיום ומתקשר על פי היהדות
שיעור מספר 7 ד׳ בחינות דאור ישר
לחץ כאן ללמוד את שיעור יסודות חכמת הקבלה שיעור מספר או לחץ כאן לחזרה לעמוד כללי