Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן

שיעור הקדמה

פרק ראשון משנה א

פרק ראשון משנה ב

פרק ראשון משנה ג

פרק ראשון משנה ד

פרק ראשון משנה ה

קורס ספר היצירה
עם נפתלי פרום ואריאל ברג

פרקים ושיעורים נוספים יעלו בהמשך..