Facebook
ללימודי קבלה בוואטספ ליחצו כאן
לתקשר כל אחד יכול. זה למעשה שריר במח שצריך להתאמן עליו.
הנה שלושה תרגילי תיקשור שיוכיחו לך שגם אתה יכול להיות מדיום גדול ומופלא.

שתפו אותנו איך הרגשתם עם המשימות ונשלח לכם מבחנים חדשים

משימה מספר 1: מה הבעיה הפיזית של הבחור בתמונה?

משימה מספר 2: מה הקשר בין שתי הבנות?

משימה מספר 3: מה הכנה המשותף שיש בין כל האנשים בתמונות?

המשימות הולכות לפי דרגות קושי מהקל לקשה.

שתפו עם החברים שלכם בלי לגלות להם את התוצאות לשיתוף ליחצו כאן

3 משימות לתיקשור

שתפו אותנו בתוצאות