Facebook

איש אחד נכנס לבנק, והתעניין כמה ריבית תעלה לו הלוואה. "5% לשנה", עונה הפקיד. בסדר, עונה האיש, ומבקש הלוואה של 1000 ₪ לחצי שנה. הפקיד, שלא הכיר את האיש, ביקש ממנו ערבויות. "מאין לי שתחזיר את ההלוואה?", התנצל הפקיד. האיש הורה באצבעו לכיוון הדלת: "רואה את המרצדס החדשה והמפוארת שחונה לפני דלת הבנק? היא שלי. הנה המפתחות שלה, שמור עליה כביטחון להלוואה שלי עד שאחזור". הפקיד לקח את המפתחות, והחנה את המכונית בחניון השמור והמאובטח היטב של הבנק.

אחרי חצי שנה מגיע האיש, מחזיר את הקרן (1000 ₪) וגם את הריבית שהצטברה (25 ₪). הפקיד שהחזיר לו את מפתחות המרצדס, לא יכול היה להתאפק: "אני מוכרח לשאול אותך, אמר, אם אתה כ"כ עשיר, למה היית צריך הלוואה של 1000 שקלים"?
"לא את ההלוואה הייתי צריך, השיב האיש, נסעתי לחצי שנה וחששתי שהמרצדס יגנב. אז איפה הייתי יכול לקבל חנייה מאובטחת ושמורה לחצי שנה במחיר של 25 ש"ח...?"

רוצים ללמוד איך להרוויח מספיק כסף לרכישת מרצדס חדשה, ולתת למישהו אחר לשבור את הראש עם האחסון?

זאת מערכת לבניית אתרים בחינם - כל אחד יכול לבנות דרכה אתר מקצועי בחינם לעצמו או ללקוח ולגבות אלפי שקלים לאתר
https://www.arielberg.co.il/storage.html

ואז לכאן כדי ללמוד מה זה אחסון בשיטת המרצדס
https://www.arielberg.co.il/BSITES.html

שמישהו אחר ישבור את הראש באחסון