Facebook

שיעור 14: איך לפרסם ב50 קבוצות ביום בחינם לגמרי?

טוב, אז יש לי שיטה מדהימה שמצאתי לפרסם עד 50 קבוצות ביום בחינם.
אם נניח אתם הצטרפתם ל50 קבוצות ובכל קבוצה יש נניח 2000 חברים (ברור שיש יותר...אבל נגיד רק 2000)

אז בלחיצת כפתור אתם יכולים לפרסם ל100 אלף איש
כמה מתוך ה100 אלף איש יקנו את המוצרים שלכם?

אז ככה...בגלל שזה שיעור שאם אני אלמד אותו אז הפייסבוק יוצף ופייסבוק עלול לשנות את האלגוריטם שלו בעקבות זאת
והשיטה הזאת כבר לא תעבוד חלילה

אז השיעור הזה כרוך בתשלום בסך 89 שקלים