Facebook

מה יהיה על כספי הפנסיה שלנו?

בשנת 1968 הוצעה הצעה בכנסת:
"ביטוח סוציאלי מחייב תחזיות והערכות... אך אם הולך ומסתבר כי התהליכים, והתחזיות המתבססות עליהם, מצביעים על קשיים חמורים ואף על משבר, הרי איננו רשאים לנער חוצננו היום מפני הבעיה, מתוך הנחה שכאשר נגיע אל המשבר נתמודד אתו... המוני עובדים ומעסיקיהם מפרישים סכומים גדולים לקרנות גמל ופנסיה. כולם מאמינים, כי סכומים אלה מופרשים לביטחונם הסוציאלי בזקנתם, אך המצב האקטוארי של כל הקרנות מחמיר, ומוכיח כי יום בהיר אחד, והוא אינו כה רחוק, ימצאו עצמם המוני עובדים כשחסכונותיהם נאכלו והתנדפו בטרם נזקקו להם".

בשנת 1968 גילו מחלה ממארת בקרנות הפנסיה של ההסתדרות.
מתי החלו לטפל בבעיה אתם שואלים?
רק 30 שנים מאוחר יותר...כשכבר היה גירעון תקציבי של 132 מיליארד שקל

בן אדם שמגלה שיש לו סרטן, לא ימתין 30 שנה לטפל בה
אלא אם כן מדובר בגילוי סרטן של מישהו אחר...שלא באמת אכפת לך ממנו

לפני כחודש, דווח כי הביטוח הלאומי נמצא בגרעון אקטוארי, ושעד שנת 2045 ייגמר הכסף.
קצבת הזקנה בישראל ליחיד עומדת על 1531 ₪, ובתנאים מסוימים היא יכולה להגיע ל 2300 ש"ח.

וכמו שאתם מבינים - לא עושה רושם שאכפת למישהו.

כלכלת המדינה, כלכלת המשפחה, כלכלת עסק...הכל אותו דבר - הוצאות מול הכנסות.
גילוי מוקדם של המחלה מאפשר טיפול והחלמה קלה...ככל שמגלים את המחלה בשלב מתקדם יותר, או שזה נהיה מאוחר מדי או שצריך לחתוך בבשר החי לעקור את הבשר המת.

במדינת ישראל חיים 80% ישראלים במינוס ומתוכם 20% באוברדראפט, המחלה הזאת כבר הרקיבה, רקמה עור וגידים משלה ואוכלת תאים חיים.

במדינת ישראל, מעמד הביניים, משלם כל כך הרבה אבל כספי הפנסיה שלו בסכנה מתמדת שאלפים ייעלמו כדי להרוות את צימאון החובות.

לא באתי לבאס, אלא להזהיר את חבריי
שימרו על כספככם טוב טוב.

אז אם ידעו על המחלה כבר בשנת 1968
ולא טיפלו בה עד היום, וכבר אמרו המומחים שעד 2045 ייעלם הכסף...מה יהיה על כספי הפנסיה שלכם?