Facebook
 
 
בשנת 1245 חי איש בשם רוברט איש לוקסלי, אתם בוודאי מכירים אותו בכינוי רובין הוד.

על פי הסיפור, רובין נאלץ לברוח ליער שרווד, שם הוא פוגש את האנשים המסתתרים ביער לאחר שגורשו מבתיהם בשל אי יכולתם לשלם את המסיםשהטיל עליהם המלך ג'ון. רובין זוכה באמונם בשל כישוריו בירי בחץ וקשת, והופך למנהיג אנשי היער, הנוהגים לשדוד את העשירים החוצים את היער, ולהילחם בשריף המנסה להגן על העשירים ולתפוס את אנשי היער (השריף אכן מוזכר בבלדות המוקדמות, בהן הורג אותו רובין הוד וכורת את ראשו).

אבל היום אין יערות, אין רובין הוד ואם אתה חייב כסף לממשלה - אתה תימק בכלא בין אם ערפת למישהו ראש ובין אם לא (זה רק ישפיע על פרק הזמן של השהייה)

אבל הרשו לי לעשות מעשה אצילי קטן ולחלק ביניכם 2.3 מיליארד שקל.


קרן פנסיה הוא תשלום שעובר חלק מהעובד וחלק מהמעביד לחברת ביטוח.
התשלום הזה מועבר לקרן הפנסיה שלכם ומשולם לכם בעת הפנסיה.
מה שרבים לא יודעים זה ש2.3 מיליארד שקלים נתקעים בחשבונות שנקראים חשבונות מעבר ולא הופרשו לכם.

איך בודקים?
תדרשו או תוציאו תלושי שכר שנה לאחור ותבדקו כמה הופרש לכם.
במקביל תבדקו מול חברת הביטוח דרך האינטרנט או בשיחה טלפונית כמה הופקד לכם.

תוודאו שלא "נעלם" לכם כסף.

מי היה רובין הוד ואיך הוא יציל לכם 2.3 מיליארד שקל