Facebook
ספטמבר עומד להסתיים וכמעט כל השכירים בישראל קיבלו דמי הבראה.

גובה דמי ההבראה הוא 378 ש"ח ליום 

במגזר הפרטי (החל מיולי 2014 ואילך)
לעומת 424 ש"ח במגזר הציבורי (החל מיוני 2017)

למה יש הבדל?
שניהם עבדו אותם מספר ימים
שניהם קרעו את הטוכעס כל השנה
אז למה אלה מקבלים כך ואלו פחות?

כי במגזר הציבורי יש הסכם קיבוצי
ואילו במגזר הפרטי שאין להם כח להתנגד קיבלו צו הרחבה בחסד - שישתקו ויגידו תודה
 

מה זה דמי הבראה


זאת רק עוד סיבה נוספת מדוע אסור לכם להישען על אף אחד. אתם חייבים למצוא לעצמכם מקור פרנסה נוסף מהבית - מהאינטרנט.
זה קל. כל אחד יכול.
בפוסט הקודם והמשעמם נתתי דוגמא איך לבנות נכס דיגיטלי. תקראו אותו.

העברית שלנו מושלמת. 
עובד מלשון עבד.
עבד ביהדות הוא אדם שעובד בשביל מישהו אחר 7 ימים בשבוע וכל גופו מכור לרצונו של אחר.

למילה עובד מתווספת האות 'ואו'. ואו בגימטריה 6.
לרמוז לך שעובד הוא אותו עבד של פעם ...פשוט בהבדל של יום - רק 6 ימים.

איזו יפה היא המילה עצמאי...אף אחד לא אומר לך מתי להחתים כרטיס, מתי מותר לך לצאת לסיגריה, איך לדבר, איך לשבת ואיך לפעול.
אתה עצמאי לחוקים ולחופש שלך...

אולי בזכות הפוסטים שלי והידע שאני מעניק יאפשרו לכם שבספטמבר הבא לא תהיו תלויים בחסדי גורם אחר...כי אין...אין על מי לסמוך